Studievejledning – Københavns Universitet

Studie- og karrierevejledning på Københavns Universitet

Studie- og karrierevejledningen på Københavns Universitet håndterer årligt over 200.000 henvendelser fra mulige studerende, studerende og dimittender. Studie- og karrierevejledningen på Københavns Universitet starter og slutter med den uddannelsessøgende og strækker sig således fra tiden inden optagelsen til tiden efter dimission.

For at sikre den rette vejledning på det rette tidspunkt i forløbet er Studie- og karrierevejledningen på Københavns Universitet organiseret, så forskellige enheder varetager de forskellige vejledningsopgaver. Med et differentieret vejledningstilbud understøtter Københavns Universitet det gode studievalg og det gode studieforløb hos uddannelsessøgende og studerende med vidt forskellige kvalifikationer og kompetencer.

Det gode studievalg

Et kvalificeret studievalg beror i høj grad på en afklaring af egne ønsker, kvalifikationer og forventninger, og vi er på Københavns Universitet ikke i tvivl om, at det gode studievalg er afgørende for vores studerendes studieliv, gennemførsel og i sidste ende overgang til arbejdsmarkedet.

De uddannelsessøgende bliver i studievalgs- og optagelsesfasen mødt af Vejledning & Optagelse med en række vejledningstilbud med afsæt i de uddannelsessøgendes specifikke situation og behov. Gennem individuel vejledning og workshops bliver de uddannelsessøgendes ønsker og kvalifikationer indkredset, de får inspiration og deres forberedelse til den endelige valg- og ansøgningsproces styrkes.

Studieunderstøttende vejledning

Efter optagelsen fortsætter vejledningen i fakultets- og institutregi med studieunderstøttende vejledning, der har fokus på trivsel, gennemførsel, tilvalgs- og karrieremuligheder. Vejledningsenhederne på fakultets- og institutniveau er organiseret på forskellig vis afhængig af størrelse og antallet af institutter og fag. Du finder studie- og karrierevejledningstilbuddene på Københavns Universitets fakulteter her.

Tilgængelighed er afgørende for Studie- og Karrierevejledningen på Københavns Universitet. Vi arbejder med en fysisk tilgængelighed og en vejledning, der er en integreret del af studiemiljøet, men også med en virtuel tilgængelighed, hvor universitetets studerende og vejledningssøgende hurtigt og direkte kan finde information og vejledning målrettet den enkeltes behov.